OEM/ODM Kehitys

Tuotteen elinkaaren hallinta, kehittäminen, suunnittelu, prototyyppien valmistus, toimitusketjun hallinta, riskienhallinta, sertifiointi, CE-ilmoitus, tuotanto ja jälkimarkkinointi palvelut ovat erittäin tärkeitä uuden laitteen valmistusprosessille. Myös imageiden esiasentaminen tai imageiden luominen Windows 7-, Windows 10- tai Windows-sulautettuihin ympäristöihin ovat palveluja, jotka ovat usein erittäin hyödyllisiä tarjoamaan asiakkaalle täydellinen ratkaisu. Voimme tukea sinua kaikissa näissä vaiheissa projekteissasi tai voimme luoda kokonaan uuden ratkaisun sinulle tyhjästä. Tarjoamme paikan päällä tukea myös suuremmissa projekteissa auttaaksemme asiakkaitamme saamaan täydellisen ratkaisun.


Täyden palvelun talo

Werth Systems on hoitoalueiden täyden palvelun talo. Olemme ymmärtäneet, että resurssit sairaaloissa pienenevät koko ajan ja kaikkea ei kannata tehdä itse. Tiedämme myös, että käytännöt ovat hyvin erilaisia eri sairaaloiden välillä.

Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että sairaala tekee kaikki hoitoalueiden ICT tuki, asennus ja ylläpitotyöt itse. Lisäksi hankinnat globaalisti voivat olla haastavia, joko tarjontaa ei ole tai sitä on niin valtavasti, ettei laadukkaan ja tarkoitukseen sopivaa tuotetta ole helppo löytää.

Tarjoamme myös asennuspalveluita. Erilaiset vaunut, seinä- ja pöytätelineet vaativat asennustilaa sekä ymmärrystä niiden painorajoista. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

MDD – General requirements for professional use

Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset

 • Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että:
  1. henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus;
  2. laitteessa tai sen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja käyttöohjeet;
  3. laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti;
  4. laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti;
  5. käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön;
  6. laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon laitteet, rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä; sekä
  7. laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.

Vaativat hoitoalueen ympäristöt kuten leikkaussalit, tehohoito, anestesia yms. asettavat vaatimuksia asennuksille hygienialle ja asennustavalle. Sairaanhoitaja ei ole nippusidevastaava. Tilat ovat ahtaat ja paikan päällä potilaiden keskellä ei ole usein järkevää alkaa availla paketteja ja lukea asennusmanuaaleja.

Werth Systems on kehittänyt prosessin, jossa asennusaikaa hoitotilassa voidaan lyhentää huomattavasti. Kokoonpanot suunnitellaan hyvin ja valmistellaan omissa kokoonpanotiloissamme. Tuomme lähes valmiin kokoonpanon sovittuna aikana paikan päälle ja kiinnitämme laitteet. Siten häiritsemme mahdollisimman vähän potilaita ja hoitotyötä.

VISIT OUR YOUTUBE-CHANNEL

  About us
  Werth Systems is a Manufacturer of IT Solutions for the  Healthcare Market. Our engineers have more than 20 years of knowledge in fanless Computerdesigns and they are specialized in developing of safe systems for the Patient Environment.