Konsultointi

Esiasennus, paikallinen tuki ja fyysinen asennus hoitoalueelle.

Terveydenhuollon laitteita ja materiaaleja koskeva laki vaatii syvällistä asiantuntemusta. Tavallinen toimisto-PC voidaan asentaa Medical ympäristöön ajattelematta seurauksia tarkemmin. Leikkaussaliin tai tehohoitoyksikköön asennettava tietokone on hyvin erilainen prosessi.
Vedonpoiston puuttuminen, kaapelien irtoaminen ja laitteiden vikaantuminen voi johtaa sähköiskuun potilaalle ja käyttäjälle. Asentajan on tiedettävä, mitä hän tekee. Lain ja säädöksen tehtävänä on estää olosuhteet, joissa sähkömagneettinen säteily häiritsee herkkiä lääketieteellisiä instrumentteja tai potilaan seurantaa.

Olemme sertifioituja lääkinnällisten laitteiden asiantuntijoita ja meillä on vuosien kokemus monista Euroopan maista yhdessä paikallisten kumppaneidemme kanssa. Meillä on vankka ja menestyksekäs kokemuspohja erilaisista asiakkaiden tarpeista ja ratkaisuista. Meidän tunnetaan luotettavia asiantuntijoita ja olemme johtaneet suuria tutkimus- ja kehityshankkeita sekä toimitusprosesseja korkealla laadulla ja vaadituissa aikatauluissa. Olemme auttaneet useita erityyppisiä asiakkaita. Tietopohjamme avulla autamme sinua välttämään samojen virheiden toistamista. Olemme viime vuosina kouluttaneet paljon Medical laitteiden asiantuntijoita ja lääketieteen insinöörejä kaikkialle Eurooppaan, ja tarjoamme edelleen koulutusta ja työpajoja lääkinnällisten laitteiden valmistajille ja sairaaloille.

Luennoitsijamme ovat dipl. Ing. Hartmut Junker ja lääkinnällisten laitteiden konsultti Dirk Werth.

Hartmut Junker oli Euroopan ensimmäisen lääketieteen tekniikan testauskeskuksen perustaja ja ollut vastuuviranomainen kolmen vuosikymmenen ajan. Hänellä on laaja kokemus testauksesta, tarkastuksesta, sertifioinnista ja koulutuksesta, ja hän on työskennellyt monissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntija- ja standardikomiteoissa (DIN, VDE, IEC, VDTÜV, VDI, EU: n komissio jne.) “.

Yhdessä Dipl. Ing. Hartmut Junkerilla on valtava kirjo ammatillista tietopohjaa.

Tässä on pieni kokoelma portfoliostamme

 • Järjestelmän rakentaminen potilasympäristön sisällä
 • IT- ja lääkinnälliset laitteet – mitä tulee ja mitä ei pidä tehdä yhdessä lain ja normien kanssa
 • Vuotovirta ja EMC – miten tämä vaikuttaa järjestelmän turvallisuuteen
 • Lääketieteellisten IT-järjestelmien riskienhallinta
 • Vaatimustenmukaisuuden arviointi – miten tehdä kansainvälisen lupamenettelyn mukaisesti

Täyden palvelun talo

Werth Systems on hoitoalueiden täyden palvelun talo. Olemme ymmärtäneet, että resurssit sairaaloissa pienenevät koko ajan ja kaikkea ei kannata tehdä itse. Tiedämme myös, että käytännöt ovat hyvin erilaisia eri sairaaloiden välillä.

Ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, että sairaala tekee kaikki hoitoalueiden ICT tuki, asennus ja ylläpitotyöt itse. Lisäksi hankinnat globaalisti voivat olla haastavia, joko tarjontaa ei ole tai sitä on niin valtavasti, ettei laadukkaan ja tarkoitukseen sopivaa tuotetta ole helppo löytää.

Tarjoamme myös asennuspalveluita. Erilaiset vaunut, seinä- ja pöytätelineet vaativat asennustilaa sekä ymmärrystä niiden painorajoista. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

MDD – General requirements for professional use

Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset

 • Ammattimaisen käyttäjän on varmistuttava siitä, että:
  1. henkilöllä, joka käyttää terveydenhuollon laitetta, on sen turvallisen käytön vaatima koulutus ja kokemus;
  2. laitteessa tai sen mukana on turvallisen käytön kannalta tarpeelliset merkinnät ja käyttöohjeet;
  3. laitetta käytetään valmistajan ilmoittaman käyttötarkoituksen ja -ohjeistuksen mukaisesti;
  4. laite säädetään, ylläpidetään ja huolletaan valmistajan ohjeistuksen mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti;
  5. käyttöpaikka soveltuu laitteen turvalliseen käyttöön;
  6. laitteeseen kytkettynä tai välittömässä läheisyydessä olevat toiset terveydenhuollon laitteet, rakennusosat ja rakenteet, varusteet, ohjelmistot tai muut järjestelmät ja esineet eivät vaaranna laitteen suorituskykyä tai potilaan, käyttäjän tai muun henkilön terveyttä; sekä
  7. laitteen asentaa, huoltaa ja korjaa vain henkilö, jolla on tarvittava ammattitaito ja asiantuntemus.

Vaativat hoitoalueen ympäristöt kuten leikkaussalit, tehohoito, anestesia yms. asettavat vaatimuksia asennuksille hygienialle ja asennustavalle. Sairaanhoitaja ei ole nippusidevastaava. Tilat ovat ahtaat ja paikan päällä potilaiden keskellä ei ole usein järkevää alkaa availla paketteja ja lukea asennusmanuaaleja.

Werth Systems on kehittänyt prosessin, jossa asennusaikaa hoitotilassa voidaan lyhentää huomattavasti. Kokoonpanot suunnitellaan hyvin ja valmistellaan omissa kokoonpanotiloissamme. Tuomme lähes valmiin kokoonpanon sovittuna aikana paikan päälle ja kiinnitämme laitteet. Siten häiritsemme mahdollisimman vähän potilaita ja hoitotyötä.

VISIT OUR YOUTUBE-CHANNEL

  About us
  Werth Systems is a Manufacturer of IT Solutions for the  Healthcare Market. Our engineers have more than 20 years of knowledge in fanless Computerdesigns and they are specialized in developing of safe systems for the Patient Environment.